ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥ – ΤΙΜΗ ΑΣΗΜΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Τιμή Αγοράς Χρυσής Λίρας: 341.00 €

Τιμή Αγοράς Καθαρού Χρυσού (24Κ): 44.00€/gr

Τιμή Αγοράς Χρυσού (22Κ): 38.00 €/gr

Τιμή Αγοράς Χρυσού (18Κ): 30.00 €/gr

Τιμή Αγοράς Χρυσού (14Κ): 23.00 €/gr

Τιμή Αγοράς Χρυσού (9Κ) : 10.00 €/gr

Τιμή Αγοράς Ασήμι (καθαρό 1000) 400€/Kg