Τιμή Αγοράς Χρυσής Λίρας: 361.00 €

Τιμή Καθαρού Χρυσού (24Κ): 46.00€/g

Τιμή Χρυσού (22Κ): 41.00 €/g

Τιμή Χρυσού (18Κ): 33.00 €/g

Τιμή Χρυσού (14Κ): 25.00 €/g

Τιμή Χρυσού (9Κ) : 11.00 €/g

Ασήμι (καθαρό 1000) 500€/Kg