Χρυσή Λίρα Αγγλίας 1963 – Ελισάβετ Β’ Τιμή

Χρυσή Λίρα Αγγλίας 1963 – Ελισάβετ Β’

Χρυσή Λίρα Αγγλίας 1963 – Ελισάβετ Β’ Τιμή

Η χρυσή αυτή λίρα του 1963 παρουσιάζει την Βασίλισσα Ελισάβετ την Β στην εμπρόσθια όψη και΄ και τον Άγιο Γεώργιο και το Δράκο στην οπίσθια.

Δεν υπάρχουν όλες οι ημερομηνίες στις χρυσές λίρες. Στην πραγματικότητα, τα νομισματοκοπείο της αγγλίας δεν παρήγαγε νομίσματα για κυκλοφορία μετά το 1932. Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο επανέλαβε την παραγωγή το 1957 εν μέρει για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση για νομίσματα χρυσού.
Οι μόνες ημερομηνίες που κόπηκαν μεταξύ του 1932 και της δεκαδικοποίησης ήταν το 1957 έως το 1959 και στη συνέχεια το 1962 έως το 1968. Όλες αυτές οι ημερομηνίες φέρουν το πρώτο πορτρέτο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε σε όλα σχεδόν τα προδεκαδικά νομίσματα, με το γνωστό σχέδιο του Αγίου Γεωργίου και Δράκου στην πίσω οψη .

Από αυτές τις ημερομηνίες το 1957 και το 1959 είναι οι δύο πιο δύσκολο να βρεθούν.

Κατασκευαστής: Royal Mint

Βάρος (γραμμάρια): 7,98

Καθαρό περιεχόμενο σε Χρυσός (γραμμάρια): 7,315

Καθαρότητα: 916,70000

Διαστάσεις: 22.05 mm